a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Piotr Nowak

Odpowiada za rozwój kanału partnerskiego Xopero. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w branży oraz wiedzę z zakresu backupu, zabezpieczenia danych i ochrony przed zagrożeniami służy wsparciem w rozmowach z Klientami.