a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Mariusz Bajgrowicz

Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu o specjalizacji Zarządzanie. Od 24 lat związany z branżą IT, gdzie zdobywał wiedzę w obszarze Networking & Security. Od 2021 roku związany z firmą Kappa Data, gdzie zajmuje się rozwojem sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa.