a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Kamil Guss

Product Manager marki QSAN w EPA Systemy i oficjalny człowiek QSAN w Polsce. Od wielu lat pracujący w EPA Systemy. Handlowiec i inżynier doskonale znający zagadnienia systemów NAS / SAN.