a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Bartosz Kosiński
speaker_info

About The Speaker

Bartosz Kosiński

Certyfikowany Inżynier rozwiązań Bitdefender w firmie Marken Systemy Antywirusowe. Odpowiadam za rozwiązywanie problemów technicznych związanych z produktem, szkolenia użytkowników jak i prowadzenia prezentacji dotyczących produktów Bitdefender GravityZone.