a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Piotr Pietras
speaker_info

About The Speaker

Piotr Pietras

Pre-sales engineer w firmie F-Secure, od 4 lat związany z branżą cyber-bezpieczeństwa. Uczestniczył jako konsultant przy wdrożeniach systemów ochrony poczty dla wielu instytucjach państwowych, jak i dla klientów z sektora finansowego. Przez ostatnie lata swojej pracy skupia się na analizie zagrożeń pojawiających się w Polsce oraz na nowych metodach ochrony przed tego typu zamieniającymi się zagrożeniami.