a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Grzegorz Piekart
speaker_info

About The Speaker

Grzegorz Piekart

Grzegorz Piekart, Szef Działu Data Center E-TEC Power Management sp. z o.o. , absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z systemami zasilania gwarantowanego i rezerwowego związany od kilkunastu lat.