a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Grzegorz Surdyka

W branży cyberbezpieczeństwa od ponad 10 lat. Wspiera organizacje w zakresie projektowania i wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz ochrony przed cyberatakami. Swoją pracę wykonuje z przekonaniem, że prywatność i bezpieczeństwo stanowią fundamentalne prawo każdego człowieka.

W branży cyberbezpieczeństwa od ponad 10 lat. Wspiera organizacje w zakresie projektowania i wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz ochrony przed cyberatakami. Swoją pracę wykonuje z przekonaniem, że prywatność i bezpieczeństwo stanowią fundamentalne prawo każdego człowieka.