a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Kamil Łuczak
speaker_info

About The Speaker

Kamil Łuczak

Specjalista i Trener rozwiązań Synology Doświadczony specjalista związany od lat z marką Synology. Posiada zarówno wiedzę techniczną, jak i umiejętności handlowe. Ma za sobą wiele zrealizowanych projektów oraz wdrożeń Synology.