a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Karol Przetakiewicz
speaker_info

About The Speaker

Karol Przetakiewicz

Wiedzę produktową zaczynał budować na podstawie narzędzi konfiguracyjnych takich producentów jak EMC, Quantum, CommVault, Iomega. Od ponad 5 lat ściśle związany z portfolio rozwiązań IT firmy Huawei Technologies. Jako Product Manager stanowi silne wsparcie w zakresie działań pre-sales oraz post-sales.