a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Krystian Nowacki
speaker_info

About The Speaker

Krystian Nowacki

Kilkuletnie doświadczenie w obszarach architektury DC oraz budowy bezpiecznych i wysokowydajnych środowisk IT zdobywał biorąc udział w wielu dużych projektach z sektora prywatnego i publicznego. Od blisko 5 lat specjalizuje się w rozwiązaniach serwerowych, macierzy dyskowych, wirtualizacji producenta Huawei.