a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Mateusz Duda
speaker_info

About The Speaker

Mateusz Duda

Z Bakotech związany od 2018 roku. Uzyskał już klika certyfikatów uprawniających go do prowadzenia szkoleń, administracyjnych i certyfikacyjnych z wybranych rozwiązań z portfolio Bakotech. Na co dzień wspiera technicznie i szkoleniowo Klientów i Partnerów Biznesowych Bakotech. Mateusz Duda poprowadzi warsztaty z rozwiązań: WinMagic, MailStore i Cososys.