a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Mateusz Olszewski
speaker_info

About The Speaker

Mateusz Olszewski

11 lat doświadczenia w obszarze sieci i bezpieczeństwa informatycznego oraz praca u największych producentów IT Security to ogrom wiedzy, którą Mateusz chętnie dzieli się podczas spotkań z publicznością.