a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Michał Gomółka

Absolwent Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Z branżą IT związany od 2007 roku. Inicjator wprowadzenia na polski rynek wszystkich modułów wchodzących w skład MagikINFO. Jest jednym z pomysłodawców wielu funkcjonalności, odpowiada za sprzedaż oraz obsługę kluczowych klientów. Organizuje prezentacje i szkolenia z zakresu zarządzania infrastrukturą IT.