a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Piotr Graszka

Wieloletni specjalista ds. technologii informatycznych. Od 2021 Sales Enginear w Hillstone Networks odpowiedzialny za całą Europę. Zainteresowania - Architektura bezpieczeństwa, XDR, reagowanie na incydenty, rozwiązania antymalware, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, WAF, ADC, SD-WAN i NGFW.