a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Piotr Kania
speaker_info

About The Speaker

Piotr Kania

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, specjalność Język Biznesu. Od 2000 roku związany z rynkiem IT. W firmie Apra-Optinet pracuje od momentu założenia w 2005 roku, na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży. Odpowiada za sprzedaż i promocję produktów „ apra- group” na terenie Polski i Europy środkowo-wschodniej.