a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Radosław Wal
speaker_info

About The Speaker

Radosław Wal

Dyrektor Techniczny Veronym, przez lata związany z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz firmą Palo Alto Networks. Jest współautorem publikacji z dziedziny bezpieczeństwa sieci i częstym prelegentem podczas wielu konferencji branżowych.