a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Rafał Rosłaniec

Dyrektor Wsparcia Technicznego w firmie ePrinus, będącej m.in. dystrybutorem kluczy Yubikey. Doświadczenie w cyber security zdobywał przez ostatnie kilkanaście lat, wspierając organizacje komercyjne, publiczne, jak i rządowe, w ich staraniach zredukowania ryzyka i zabezpieczenia systemów poprzez wdrożenia projektów m.in. z zakresu: Zarządzania Przywilejami (Privilege Management), Uwierzytelniana Wieloskładnikowego (MFA), Zabezpieczania Dostępu logicznego do danych.