a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Tomasz Borkowski
speaker_info

About The Speaker

Tomasz Borkowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Posiada certyfikat Risk Manager ISO 31000. Z branżą IT jest związany od ponad 3 lat. Specjalizuje się w zakresie zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa IT. W swojej codziennej pracy często styka się z problematyką bezpieczeństwa informatycznego w dużych organizacjach.