a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

speaker_info

About The Speaker

Tomasz Mrożkiewicz

Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu sieciami z usługami udostępnianymi publicznie. Obecnie pracuje przy wdrażaniu chmurowych rozwiązań security. Zwolennik sieci chronionych przez rozwiązania Cisco.